Máy, thiết bị kiểm tra sản phẩm (Product inspection)

Máy dò kim loại, máy X-ray, máy dò kim loại ngành may, cân băng kiểm tra trọng lượng tự động là các thiết bị, máy kiểm tra sản phẩm trong dây chuyền. Đây là các giải pháp hỗ trợ mục tiêu tăng năng suất, bảo vệ thương hiệu và tuân thủ qui trình cho các nhà sản xuất thực phẩm, dược phẩm, may mặc, dệt, nhựa, ...

Kiểm tra sản phẩm trong dây chuyền