Cân sấy ẩm (Moisture analyzer)

Cân sấy ẩm (Moisture analyzer) hay còn gọi là cân phân tích độ ẩm, máy đo độ ẩm là dòng sản phẩm cân điện tử dùng cho phòng thí nghiệm. Cân sấy ẩm hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng bức xạ hồng ngoại làm bay hơi độ ẩm, từ đó thiết bị xác định độ ẩm của mẫu đo được từ những thay đổi về khối lượng do bay hơi với độ chính xác cao. Đây là sản phẩm cân điện tử được sử dụng rất phổ biến trong ngành chế biến thực phẩm và nông nghiệp.

Cân sấy ẩm thương hiệu Mettler Toledo, Satorious, Ohaus: