Cân định lượng (Quantitative weighing)

Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam chuyên tư vấn giải pháp, thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định cho các loại cân định lượng trong nhà máy, xi nghiệp như: cân bồn, cân silo, cân phối liệu, cân chiết rót, cân đóng bao. Kiểm soát mức trọng lượng là một trong những phương pháp kiểm soát lượng nguyên liệu tồn trong bồn chứa chính xác nhất hiện có để đo chất rắn, chất lỏng và thậm chí cả chất khí có giá trị cao. 

Cân định lượng, giải pháp kiểm soát chính xác trọng lượng:

Cân bồn chứa

Cân bồn chứa

Giá: Liên hệ
Cân đóng bao

Cân đóng bao

Giá: Liên hệ
Module loadcell

Module loadcell

Giá: Liên hệ