Cân kỹ thuật (Precision balances)

Cân kỹ thuật (Precision balances) là dòng cân điện tử 1 số lẻ (0.1g) hoặc 2 số lẻ (0.01g) chuyên dùng để cân nguyên liệu pha chế, mẫu vật, sản phẩm, vàng bạc đá quý,... Cân kỹ thuật thường được sử dụng trong các nhà máy, phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm, cửa hàng trang sức...  Ngoài khả năng cân trọng lượng cơ bản, cân còn có nhiều tính năng khác như đếm số lượng, tính tỷ lệ phần trăm với độ chính xác cao, đem lại thông số chính xác khi làm việc.

Các dòng cân kỹ thuật với độ chính xác cao và chất lượng hàng đầu.