Cân bàn điện tử (Table top scale)

Cân bàn điện tử phổ biến là các dòng cân điện tử có kích thước nhỏ với mức cân (capacity) dưới 35 kg, dùng cho các mục đích cân trọng lượng phổ thông. Các sản phẩm cân bàn điện tử  thường được đặt trên mặt bàn khi sử dụng như; cân kiểm tra trọng lượng, cân đếm số lượng, cân thủy sản, cân tính tiền, cân in tem nhãn, cân siêu thị, cân thực phẩm, cân hoa quả điện tử,...

Các loại cân bàn điện tử 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 35 kg: