Welcome to Can Dien Tu Pro

Nhà máy đóng bao QP

Góp phần nhỏ của mình trong  qua trình chuyển đổi quy trình sản xuất của theo hướng hiện đại, tự động hóa tại Việt Nam. Vừa qua tại Thái Nguyên, Công ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam đã lắp đặt hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng đưa và sử dụng hệ thống cân đóng bao 3 cửa xả với độ chính xác cao. Hệ thống máy đóng bao được thiết kế điều khiển tự động giúp cho việc cân định lượng, đóng bao các sản phẩm đạt năng suất và độ chính xác cao.

Máy đóng bao 3 cửa xả

Cân đóng bao 3 cửa xả

Thông tin khác