Welcome to Can Dien Tu Pro

Hướng dẫn hiệu chuẩn và cài đặt đầu cân XK3190-A9

A. Các phím số và chức năng:

Phím Chức năng

Các phím số

: 0 đến 9

Tare

: đặt tải lên và nhấn Tare để trừ bì

Input

: phím kết thúc sau setup, thay phím OK

Time

: cài đặt thời gian

Date

: cài đặt ngày

Func

: vào phần cài đặt chức năng

Print set

: cài đặt máy in

Add print

: ép tải cần in để in

Print

: ấn để in

Zero

: về “0”

Accum Print

: in giá trị tổng.

Weigh

: sau khi set các chức năng nhấn phím này để quay trở lại chế độ cân     

B. Cài đặt máy in cho đầu cân XK3190-A9:

 • Nhấn Print set, nhập gía trị 97 bằng bàn phím để vào phần cài đặt, sau đó nhấn INPUT
 • Chọn chế độ in: 0-Manual(bằng tay), 1-Auto(tự động), sau đó nhấn INPUT
 • Chọn kiểu máy in: nếu dùng máy in hỗ trợ trên đầu cân ta nhấn số 5-‘Type 5”, còn dùng loại máy in khác ta lựa chọn theo danh sách dưới đây:
 1. Tpup16 micro-printer
 2. TM800 printer
 3. Panasonic KX-P1121
 4. Epson QC-1600K
 5. Built in micro printer
 6. POS58,T58D
 • Sau khi chọn kiểu máy in ta nhẫn INPUT
 • Tại mục “HL**” ta chọn điểm để máy in làm việc.lựa chọn theo các mục sau:
 • Chọn “HL 00”- chỉ in khi màn hình đã trở về không
 • HL 25”-in khi màn hình hển thị nhỏ hơn 25% tải max
 • HL 50”-in khi màn hình hển thị nhỏ hơn 50% tải max
 • HL 75”-in khi màn hình hển thị nhỏ hơn 75% tải max
 • Sau đó nhấn INPUT
 • Tại mục “Arr *” cho phép ta lựa chọn số trang cần in giống nhau, ta chọn các số từ 1-3,lựa chọn xong nhấn INPUT
 • Tại các mục “L****”, “b**”, “Ode *”,”Dct *” ta để giá trị mặc định của nhà sản xuất. Nên nhớ rằng sau khi lựa chọn ta cần nhấn INPUT để lưu lại.
 • Tại mục “Y***” ta nhấn dãy số: 00001 sau đó nhấn INPUT
 • Tại mục “teln *” ta chọn *=8 và nhập dãy số điện thoại bằng các phím số. Kết thúc quá trình ta nhấn INPUT để lưu lại cài đặt.
C. Hướng dẫn kết nối sử dụng pin cho đầu cân A9:
 • Để dùng nguồn pin cho đầu cân A9, kết nối pin với đầu cân như trong sách hướng dẫn. sau đó ta ấn nút power rồi ấn nút đỏ bên trên nút power chuyển nguồn nuôi đầu cân từ AC sang DC.
 • Khi đèn báo pin hết. để sạc pin ta tắt nguồn, đảm bảo vẫn kết nối pin như trên. Sau đó cắm nguồn AC vào đầu cân. Bật nút power lên ko ấn nút đỏ nữa. đầu cân vừa hoạt động vừa sạc pin

Hướng dẫn hiệu chuẩn đầu cân XK3190-A9:

 • Nhấn phím [Func] màn hình hiện [E     001]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [dc        0]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Pn00123]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [F000000] Nhập giá trị tải max để Callib bằng các phím số trên bộ chỉ thị .
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [noLoAd]
 • Bỏ hết mọi vật trên bàn cân ra để lấy điểm ‘0’
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [---------] một lát rồi hiện[AdLoAd 1]
 • Đặt tải chuẩn lên cân rồi nhập giá trị tải đó vào bằng các phím số.

VD: [0001562]

 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [---------] một lát rồi hiện[H*******]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [C******]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [cH*****]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Adr    01]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [bt          3]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [tf          1]
 • Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện số cân trên cân.VD: 1562
 • Kết thúc quá trình lấy chuẩn.

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật:

CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ PRO VIỆT NAM

Văn phòng GD: Tầng 9, Tòa nhà Coma 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6250 0059          Fax: (024) 6250 0060
Phòng kỹ thuật: máy lẻ 13              DĐ: 0962 607 570
Email: candientupro@gmail.com 

Thông tin khác