Welcome to Can Dien Tu Pro

Cảng Lễ Môn - Thanh Hóa

CẤU HÌNH CÂN XE TẢI 100 TẤN TẠI CẢNG LỄ MÔN

Kích thước/ kiểu lắp đặt 3m x 18m/ lắp nổi
Mức cân max 100 tấn
Bước nhày 10 kg
Cấp chính xác cấp III
Đầu hiển thị cân IND231 Mettler Toledo
Cảm biến lực 0782 30T Mettler Toledo

Thông tin khác