Welcome to Can Dien Tu Pro

Hướng dẫn sử dụng cân đếm số lượng UCA-H

Cân đếm số lượng UCA-H là dòng cân bàn điện tử có đầy đủ chức năng cân trọng lượng cơ bản, và tính năng tự động đếm số lượng, cho phép đếm các sản phẩm nhỏ, linh kiện có khối lượng bằng nhau một cách nhanh chóng và chính xác, giúp tăng năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro, sai sót. 

Hướng dẫn sử dụng cân đếm UCA-H với đầy đủ các bước và hình ảnh trực quan;

* Thao tác chức năng cân cơ bản
* Thao tác chức năng cân đếm số lượng, cách lấy mẫu
* Thao tác chức năng cân tính tổng
* Thao tác hiệu chuẩn cân

Bấm vào hình dưới để xem chi tiết hướng dẫn sử dụng cân đếm điện tử UCA-H

Thông tin khác