Sửa cân treo, sửa chữa cân treo wireless
29/12/2015
Sửa chữa, nâng cấp, kiểm định cân điện tử
29/12/2015

Sửa cân treo

Sửa cân treo, sửa chữa cân treo

Với tần suất cân lớn, thời gian sử dụng lâu, hay kỹ thuật sử dụng cân chưa đúng (Làm rơi cân, va đập mạnh,  cân quả tải, …) làm ảnh hưởng đến cân treo, (bao gồm cả cân treo wireless), làm hỏng cân treo. Với mục tiêu phục vụ khách hàng, không làm gián đoạn quá trình sử dụng cân treo: Công ty TNHH Cân điện tử Pro ngoài cung cấp cân treo, chúng tôi nhận sửa chữa cân treo điện tử, sửa chữa cân treo wireless.

CÁC LỖI CÂN TREO THƯỜNG XUYÊN GẶP PHẢI:

–          Sạc điện không vào.

–          Cân không nhận tín hiệu điều khiển (Cân treo wireless)

–          Các phím chức năng không hoạt động.

–          Kết quả hiển thị trên màn hình hiển thị không ổn định.

–          Kết quả đưa về màn hình chậm.

–          Cân không báo kết quả khi treo vật cân vào cân.

–          Cân treo không nhận các giao diện kết nối: Phần mềm quản lý, máy tính, hiển thị phụ, máy in, …

–          Cân treo không xoay được. ….