Đầu cân Flintec

Đầu hiển thị Flintec (Indicator) hay còn gọi là đầu cân là bộ phận điều khiển và hiển thị của cân điện tử

Hiển thị một kết quả duy nhất