Cân bàn điện tử nhỏ

Cân bàn điện tử nhỏ là các dòng cân điện tử có kích thước và tải trọng cân nhỏ từ 30 kg trở xuống thường là các dòng cân điện tử như; cân thuỷ sản, cân tính tiền, cân tính tiền in tem nhãn, cân siêu thị, cân đếm sản phẩm, cân thực phẩm điện tử, cân nhà bếp điện tử… . Dải cân bàn nhỏ bao gồm cân điện tử 30kg, cân diện tử 15 kg, cân diện tử 10 kg, cận điện tử 6 kg, cân điện tử 3kg, cân điện tử 2kg, cân điện tử 1000g và bước nhảy của cân từ 1g trở lên

Showing 1–12 of 18 results

1 2
Bạn cần tư vấn? Chat ngay ở đây!