24/03/2017

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Quy định chung: – Bảo hành sản phẩm là được hiểu là khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do […]